ชื่อสมาชิก:   รหัสผ่าน: รหัสยืนยันcaptcha
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > คู่มือเว็บ > สถานะการจัดส่ง

สถานะการจัดส่ง

นำหมายเลข EMS ไปตรวจสอบได้ที่http://track.thailandpost.co.th  (หมายเลข EMS จะส่งให้ลูกค้าทางเมลล์นะครับ ^^ )

 

** สถานะจัดส่ง จะอัพเดททุกวันเวลาประมาณ 23:00 - 24:00 น. นะครับ

 

วันที่ ชื่อผู้สั่ง สถานะ
รอจัดส่ง ฉัตรนภา ชำระเงินแล้ว รอจัดส่ง
รอจัดส่ง บริพัทธ์ ชำระเงินแล้ว รอจัดส่ง
16/01/62 ทัญญะ จัดส่งเรียบร้อย
16/01/62 ชลธร จัดส่งเรียบร้อย
16/01/62 อดิเทพ จัดส่งเรียบร้อย
15/01/62 มัลลิการ์ จัดส่งเรียบร้อย
15/01/62 สุชาติ จัดส่งเรียบร้อย
14/01/62 อภิวิชญ์ จัดส่งเรียบร้อย
14/01/62 กมลภพ จัดส่งเรียบร้อย
14/01/62 เกษม จัดส่งเรียบร้อย
11/01/62 สุชาติ จัดส่งเรียบร้อย
11/01/62 อดิศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
10/01/62 กรวรรณ จัดส่งเรียบร้อย
10/01/62 พิชชาภา จัดส่งเรียบร้อย
10/01/62 อัครา จัดส่งเรียบร้อย
09/01/62 ทัญญะ จัดส่งเรียบร้อย
09/01/62 ชมพูนุช จัดส่งเรียบร้อย
09/01/62 กชพร จัดส่งเรียบร้อย
08/01/62 ชยากร จัดส่งเรียบร้อย
08/01/62 ฐิติพร จัดส่งเรียบร้อย
07/01/62 ปิยะพร จัดส่งเรียบร้อย
07/01/62 สันติ จัดส่งเรียบร้อย
07/01/62 วัชรพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
04/01/62 ปริญญา จัดส่งเรียบร้อย
04/01/62 อชิระ จัดส่งเรียบร้อย
03/01/62 ประทีป จัดส่งเรียบร้อย
03/01/62 จิราภรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
02/01/62 ธนบดี จัดส่งเรียบร้อย
02/01/62 ประชา จัดส่งเรียบร้อย
02/01/62 รุจิรา จัดส่งเรียบร้อย
02/01/62 วิชัย จัดส่งเรียบร้อย
27/12/61 ไพบูลย์ จัดส่งเรียบร้อย
27/12/61 ปภาวี จัดส่งเรียบร้อย
27/12/61 บัญชา จัดส่งเรียบร้อย
26/12/61 จิดาภา จัดส่งเรียบร้อย
26/12/61 ภัสกร จัดส่งเรียบร้อย
25/12/61 ปฏิญญา จัดส่งเรียบร้อย
25/12/61 สุริยา จัดส่งเรียบร้อย
24/12/61 ประทีป จัดส่งเรียบร้อย
24/12/61 อนุวัตร จัดส่งเรียบร้อย
24/12/61 นนทวัตน์ จัดส่งเรียบร้อย
24/12/61 ชลลดา จัดส่งเรียบร้อย
24/12/61 ยุวดี จัดส่งเรียบร้อย
21/12/61 วชิระ จัดส่งเรียบร้อย
21/12/61 ชยากร จัดส่งเรียบร้อย
21/12/61 พงศกร จัดส่งเรียบร้อย
20/12/61 ทิวากร จัดส่งเรียบร้อย
20/12/61 วรัญญา จัดส่งเรียบร้อย

19/12/61

ลลิศา จัดส่งเรียบร้อย

19/12/61

ชญาณิษฐ์ จัดส่งเรียบร้อย

18/12/61

อชิระ จัดส่งเรียบร้อย

18/12/61

กมลรัฐา
จัดส่งเรียบร้อย

17/12/61

ชัชวาลย์ จัดส่งเรียบร้อย

17/12/61

มารวย จัดส่งเรียบร้อย

17/12/61

ลักษิกา จัดส่งเรียบร้อย

14/12/61

วัชระ จัดส่งเรียบร้อย

14/12/61

สุชิตา จัดส่งเรียบร้อย

14/12/61

วศิน จัดส่งเรียบร้อย

13/12/61

วสุนธรา จัดส่งเรียบร้อย

13/12/61

อัยเรศ จัดส่งเรียบร้อย

12/12/61

วิชัย จัดส่งเรียบร้อย

12/12/61

ธวัชชัย จัดส่งเรียบร้อย

11/12/61

เปมิกา จัดส่งเรียบร้อย

11/12/61

ธนพร จัดส่งเรียบร้อย

11/12/61

พิทยายุทธิ์ จัดส่งเรียบร้อย

11/12/61

ศราวุธ จัดส่งเรียบร้อย

07/12/61

ธงชัย จัดส่งเรียบร้อย

07/12/61

คุณากร จัดส่งเรียบร้อย

07/12/61

ชลธิชา จัดส่งเรียบร้อย

06/12/61

ธนกฤต จัดส่งเรียบร้อย

06/12/61

จมาพร จัดส่งเรียบร้อย

04/12/61

ญาณิศา
จัดส่งเรียบร้อย

04/12/61

ชลธร จัดส่งเรียบร้อย

03/12/61

จำรัส จัดส่งเรียบร้อย

03/12/61

ปกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
30/11/61 ชยากร จัดส่งเรียบร้อย
30/11/61 อัฐพงศ์ จัดส่งเรียบร้อย
29/11/61 นิฐินาถร จัดส่งเรียบร้อย
28/11/61 สุนัสธี จัดส่งเรียบร้อย
28/11/61 มาริสา จัดส่งเรียบร้อย
27/11/61 อัครา จัดส่งเรียบร้อย
26/11/61 ณัฐณรี จัดส่งเรียบร้อย
26/11/61 รวิพร
จัดส่งเรียบร้อย
26/11/61 ธนากรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
23/11/61 ธงชัย จัดส่งเรียบร้อย
23/11/61 วรุฒ จัดส่งเรียบร้อย
22/11/61 พี่หนาน จัดส่งเรียบร้อย
22/11/61 เถลิง
จัดส่งเรียบร้อย
21/11/61 ขจรเกียร์ติ จัดส่งเรียบร้อย
20/11/61 นภศร จัดส่งเรียบร้อย
20/11/61 อลงกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
19/11/61 รติกร จัดส่งเรียบร้อย
19/11/61 ชญาณิศฐ์
จัดส่งเรียบร้อย
16/11/61 Leo จัดส่งเรียบร้อย
16/11/61 ธนบดี จัดส่งเรียบร้อย
16/11/61 สุริยา จัดส่งเรียบร้อย
15/11/61 อชิระ จัดส่งเรียบร้อย
15/11/61 กรรณิการ์ จัดส่งเรียบร้อย
14/11/61 Rose จัดส่งเรียบร้อย
13/11/61 ชุติภา จัดส่งเรียบร้อย
13/11/61 นภัสวรรณ จัดส่งเรียบร้อย
12/11/61 อัมพร จัดส่งเรียบร้อย
12/11/61 วัชระ จัดส่งเรียบร้อย
12/11/61 วรายุทธ์ จัดส่งเรียบร้อย
09/11/61 ปรมัตถ์ จัดส่งเรียบร้อย
08/11/61 ตฤณ จัดส่งเรียบร้อย
08/11/61 ธนาวดี
จัดส่งเรียบร้อย
07/11/61 วีระพงษ์ จัดส่งเรียบร้อย
07/11/61 ณัฐพล จัดส่งเรียบร้อย
06/11/61 ติวานนท์ จัดส่งเรียบร้อย
06/11/61 พัชรนันท์ จัดส่งเรียบร้อย
05/11/61 ณัฐฏวีร์ จัดส่งเรียบร้อย
05/11/61 อัญชิสา จัดส่งเรียบร้อย
02/11/61 อลงกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
02/11/61 สุทธาสิณี จัดส่งเรียบร้อย
01/11/61 รัตติกร จัดส่งเรียบร้อย
01/11/61 noeyrasika จัดส่งเรียบร้อย
31/10/61 ลัญจกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
31/10/61 ภาสกร
จัดส่งเรียบร้อย
30/10/61 อุษณีย์ จัดส่งเรียบร้อย
30/10/61 พีรพล จัดส่งเรียบร้อย
29/10/61 บวร จัดส่งเรียบร้อย
29/10/61 อุไรวรรณ จัดส่งเรียบร้อย
29/10/61 ชญาณิศน์
จัดส่งเรียบร้อย
26/10/61 นัทธมน
จัดส่งเรียบร้อย
26/10/61 วุฒิชัย จัดส่งเรียบร้อย
25/10/61 คณิศร จัดส่งเรียบร้อย
25/10/61

ชลธร

จัดส่งเรียบร้อย
25/10/61 ยลวารี จัดส่งเรียบร้อย
24/10/61 รติกร จัดส่งเรียบร้อย
24/10/61 กณิกนันท์ จัดส่งเรียบร้อย
22/10/61 ทิฆัมพร จัดส่งเรียบร้อย
22/10/61 ตุลย์
จัดส่งเรียบร้อย
22/10/61 อัจจิมา จัดส่งเรียบร้อย
19/10/61 รสิตา จัดส่งเรียบร้อย
19/10/61 ชนัญชิดา จัดส่งเรียบร้อย
18/10/61 ศุภกร จัดส่งเรียบร้อย
18/10/61 พรพจน์ จัดส่งเรียบร้อย
17/10/61 จามร จัดส่งเรียบร้อย
16/10/61 วุฒิชัย จัดส่งเรียบร้อย
16/10/61 กัลย์ฐิตา จัดส่งเรียบร้อย
15/10/61 วศินทร์ จัดส่งเรียบร้อย
15/10/61 เขมรินทร์ จัดส่งเรียบร้อย
15/10/61 กษาปณ์ จัดส่งเรียบร้อย
15/10/61 สมประสงค์ จัดส่งเรียบร้อย
12/10/61 อมิตา จัดส่งเรียบร้อย
12/10/61 นพกร จัดส่งเรียบร้อย
11/10/61 คุณากร จัดส่งเรียบร้อย
11/10/61 รสรินทร์ จัดส่งเรียบร้อย
10/10/61 อัครา จัดส่งเรียบร้อย
10/10/61 ปิยะ
จัดส่งเรียบร้อย
10/10/61 ณหทัย จัดส่งเรียบร้อย
09/10/61 วิกันดา
จัดส่งเรียบร้อย
09/10/61 ชุติกร จัดส่งเรียบร้อย
08/10/61 ฐิตาพร
จัดส่งเรียบร้อย
08/10/61 รชยา
จัดส่งเรียบร้อย
08/10/61 อัศนัย จัดส่งเรียบร้อย
05/10/61 อาจณรงค์ จัดส่งเรียบร้อย
05/10/61 วุฒิิกร จัดส่งเรียบร้อย
04/10/61 ธงชัย จัดส่งเรียบร้อย
04/10/61 วัศยา จัดส่งเรียบร้อย
03/10/61 วิมุต จัดส่งเรียบร้อย
02/10/61 จีระศักดิ์ จัดส่งเรียบร้อย
02/10/61 ณัฐนนท์ จัดส่งเรียบร้อย
01/10/61 ยุทธภูมิ จัดส่งเรียบร้อย
01/10/61 ธนากรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
01/10/61 รณรงค์ จัดส่งเรียบร้อย
01/10/61 เอก จัดส่งเรียบร้อย
28/09/61 อลงกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
28/09/61 อภิญญา จัดส่งเรียบร้อย
27/09/61 อชิระ จัดส่งเรียบร้อย
27/09/61 มานะ จัดส่งเรียบร้อย
26/09/61 ณหทัย จัดส่งเรียบร้อย
26/09/61 กษาปณ์ จัดส่งเรียบร้อย
25/09/61 ชลธร จัดส่งเรียบร้อย
24/09/61 ปานฤทัย จัดส่งเรียบร้อย
24/09/61 ปัญญ จัดส่งเรียบร้อย
24/09/61 ยมาภัย จัดส่งเรียบร้อย
24/09/61 ภาศวัตร จัดส่งเรียบร้อย
21/09/61 ธงชัย จัดส่งเรียบร้อย
21/09/61 อลงกรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
20/09/61 ณิชมณ จัดส่งเรียบร้อย
20/09/61 พิมพ์พิชา จัดส่งเรียบร้อย
19/09/61 วรินธร จัดส่งเรียบร้อย
19/09/61 นพดล จัดส่งเรียบร้อย
19/09/61 อิทธิคุณ
จัดส่งเรียบร้อย
18/09/61 วริศรา จัดส่งเรียบร้อย
18/09/61 จมาภรณ์ จัดส่งเรียบร้อย
17/09/61 ชยากร จัดส่งเรียบร้อย
17/09/61 ศุภพร จัดส่งเรียบร้อย
17/09/61 ปาณิสรา
จัดส่งเรียบร้อย
14/09/61 วัชรินทร์ จัดส่งเรียบร้อย
14/09/61 วัลลภ จัดส่งเรียบร้อย
13/09/61 วัชระ จัดส่งเรียบร้อย
13/09/61 ทิพาภร จัดส่งเรียบร้อย
12/09/61 นรินทร จัดส่งเรียบร้อย
12/09/61 เกศณรงค์ จัดส่งเรียบร้อย
11/09/61 ธีรยุทธ จัดส่งเรียบร้อย
11/09/61 ธนกรก์ จัดส่งเรียบร้อย
11/09/61 ธิติ
จัดส่งเรียบร้อย
10/09/61 ทิวากร จัดส่งเรียบร้อย
10/09/61 อัครา จัดส่งเรียบร้อย
10/09/61 ชุ่มชื่น จัดส่งเรียบร้อย
10/09/61 นฤบดินทร์ จัดส่งเรียบร้อย
07/09/61 นวพล จัดส่งเรียบร้อย
07/09/61 ฤทธิยะ จัดส่งเรียบร้อย
06/09/61 แบมมี่ จัดส่งเรียบร้อย
06/09/61 ขจรเกียร์ติ จัดส่งเรียบร้อย
06/09/61 กรรณิการ์ จัดส่งเรียบร้อย
05/09/61 Bright จัดส่งเรียบร้อย
05/09/61 รุจิพัฒน์ จัดส่งเรียบร้อย
04/09/61 พจน์ จัดส่งเรียบร้อย
04/09/61 อนุศิษฎ์ จัดส่งเรียบร้อย
04/09/61 ซารีป๊ะ
จัดส่งเรียบร้อย
03/09/61 ศตวรรษ
จัดส่งเรียบร้อย
03/09/61 ถาวร จัดส่งเรียบร้อย

 

ถัดไป: โปรโมชั่น
ก่อนหน้า: เกี่ยวกับเรา

รายการสินค้าชมล่าสุด

 Godgamepc ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เว็บขายเกมคอม PC รับประกันคุณภาพ A++ 
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บขายเกม godgame.com เว็บขายเกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์ pc ท่าสามารถเลือก ซื้อเกม pc ซื้อเกมคอม ง่ายแค่คลิ๊ก เว็บขายเกมส์ราคาถูก
มีเกมคอมให้ซื้อเกม pc ให้เลือกมากมาย ส่งเร็วทุกวัน เปิดบริการ ขายเกมคอม ขายเกม pc 
ขาย game pc มีคุณภาพ และมี pc game ให้เลือกมากที่สุด

ขายเกม | ขายเกมส์ | ซื้อเกมคอม | เกมคอม | ซื้อเกมส์ pc | pc game | ขายเกม pc | ขายเกมคอม | ขายเกมคอมพิวเตอร์ | เกม pc

ลิขสิทธิ์เป็นของ © 2005-2019 GodgamePC ทั้งหมด.
E-mail: godgamepc1@gmail.com

ดำเนินการใน 37 วินาที,ใน 0.026939 คำสั่ง, ออนไลน์ขณะนี้ 90 Gzip ไม่ทำงาน หน่วยความจำ 1.954 MB
Powered by ECShop v2.7.3    Licensed
rss